Registrera & få din välkomstgåva här >
GLÖMT LÖSENORD?

Logga in
ELLER

FAQ

Hur använder jag min IQOS?

Att använda din IQOS är enkelt, och med de följande enkla stegen får du ut mesta möjliga av din IQOS-upplevelse.

Men först vill vi veta: Vilken IQOS använder du?
IQOS 3
IQOS MULTI
All information om hur du kommer igång med din IQOS 3 hittar du i en video på vår supportsida: Hur man kommer igång med IQOS. Nedan en steg-för-steg-guide. Video

Komma igång:
Kontrollera att din IQOS är påslagen genom att trycka på knappen på IQOS Pocket Charger i 1 sekund.
Om inga lampor lyser, pröva följande:
– Tryck och håll in knappen i 4 sekunder tills lamporna tänds.
– Ladda din IQOS med den särskilda IQOS-kabeln och strömadaptern.

Observera:
– Om du håller in knappen i längre än 4 sekunder kan din IQOS nollställas. Detta kan bidra till att lösa några problem med din IQOS.
– För att slå av Pocket Charger trycker du bara på samma knapp i 4 sekunder.
– Batteriet är kanske inte laddat inför den första användningen, så kom ihåg att ladda det innan det ska användas.

Kontrollera IQOS batterinivå:
När du trycker på knappen på Pocket Charger i 1 sekund tänds lamporna och visar aktuell batterinivå.

Ladda din IQOS: Använd IQOS egen strömadapter och laddkabel. Anslut laddkabeln till USB C-porten på sidan av din IQOS 3 och anslut strömadaptern till ett eluttag. Batteristatuslamporna blinkar under pågående laddning. När batteriet är fulladdat slocknar de.

– Att ladda din IQOS fullt kan ta upp till 120 minuter.
– Kontrollera att Door på Pocket Charger är stängd under pågående laddning.
– En dators USB-ström kan vara svagare än den från ett eluttag, och därför kan det ta längre tid att ladda din IQOS via USB. Vi rekommenderar starkt att IQOS egen strömadapter och kabel används.
– Använd ingen laddningsutrustning från tredje part.
1)Ladda din IQOS 3 Holder:
Öppna luckan på Pocket Charger. Sätt in Holder i Pocket Charger med kontakterna riktade neråt, och stäng sedan Door. När den lilla lampan blinkar har laddningen startat. När lampan slutar blinka är Holder fulladdad.
2) Sätta in heatsticks:
Stick försiktigt en heatstick rakt in i IQOS 3 Holder med tobaksänden först. Stick in den till linjen som är markerad på heatsticken. Rotera aldrig en heatstick i Holdern, eftersom värmebladet i så fall kan gå sönder.
3) Värma din IQOS: Tryck in knappen och håll den intryckt tills du känner 1 vibration och det vita ljuset på Holdern börjar pulsera långsamt.
Tryck bara en gång, annars kan du stänga av Holdern." 4) Din IQOS är klar att användas:
När Holder vibrerar 2 gånger och ljuset slutar pulsera och börjar lysa med fast vitt sken är det klart!
5) Strax innan din heatstick är slut:
Din IQOS kommer att vibrera 2 gånger och det vita ljuset börjar pulsera när 30 sekunder eller 2 bloss återstår.
6) Ta ut din använda heatstick och ladda IQOS När lamporna slocknar skjuter du Holder Cap uppåt och tar ut din använda heatstick (igen med en rak rörelse – kom ihåg att aldrig vrida på en heatstick). Nu behöver du bara placera din Holder i Pocket Charger igen för att åter ladda din IQOS. På 3 minuter och 30 sekunder är den klar att användas igen.

– Om du glömmer att skjuta upp Cap kan tobaken fastna i Holdern.
– Sätt aldrig in en heatstick i Holdern om tobak har fastnat inne i den.
– För att avlägsna tobaksrester tar du bara av Cap och rengör den högst upp med IQOS Cleaning Sticks. Använd bara IQOS egna rengöringsverktyg när du rengör din IQOS.
– Kom ihåg att ladda din IQOS Pocket Charger varje gång du har använt den 20 gånger.

Tänk på att regelbunden rengöring av din IQOS kommer att optimera din tobaksupplevelse och förebygga att tobaksrester fastnar längst ner på värmebladet. Klicka här för att se hur IQOS rengörs på rätt sätt.

Fungerar inte din IQOS som den ska?

Pröva dessa snabba steg först:
– Försök att nollställa din IQOS genom att trycka in knappen på din Pocket Charger i cirka 10 sekunder.
– Sedan försöker du ladda din IQOS Pocket Charger fullt (upp till 120 minuter) med strömadaptern och kabeln som medföljer i kartongen.
– Kontrollera att din IQOS är påslagen efter en fullständig laddning. Om den är avstängd håller du helt enkelt knappen intryckt i 4 sekunder.
– Pröva att rengöra din Holder med IQOS egna rengöringsverktyg.
– Pröva att rengöra kontakterna på din Holder och Pocket Charger med en IQOS Cleaning Stick.
Ta en titt på IQOS supportsida för fler tips.

Ladda ner den kompletta IQOS-bruksanvisningen för ytterligare information. Bruksanvisning, IQOS 3

Om du har några frågor ska du inte tveka att kontakta oss, vi finns här för att hjälpa dig.
All information om hur du kommer igång med din IQOS 3 MULTI hittar du i en video på vår supportsida: Hur man kommer igång med IQOS. Nedan en steg-för-steg-guide. Video

Komma igång:
Kontrollera att din IQOS är påslagen genom att trycka på knappen på Pocket Charger i 1 sekund.
Om inga lampor lyser kan du pröva följande:
– Tryck på knappen i 4 sekunder tills lamporna tänds.
– Ladda din IQOS med den särskilda IQOS-kabeln och strömadaptern.

Observera:
– Du behöver inte göra detta varje gång du använder din IQOS, utan bara när den har varit avstäng
– För att stänga av din IQOS trycker du på samma knapp i 4 sekunder
– Om du trycker på knappen längre än 4 sekunder nollställs din IQOS. Detta kan bidra till att lösa några problem med din IQOS.
– Din IQOS är kanske inte laddad inför den första användningen, så tänk på att ladda den om den inte går att använda.

Kontrollera IQOS batterinivå:
När du trycker på knappen på IQOS Pocket Charger i 1 sekund tänds lamporna längst ner på din IQOS och visar aktuell batterinivå.

Så laddar du din IQOS:
Använd IQOS egen strömadapter och laddkabel, som du ansluter till USB C-porten längst ner på din IQOS 3 MULTI och till ett eluttag. Batterilamporna kommer att blinka under laddningen, och när din IQOS är fulladdad slocknar de.

– Det kan ta upp till 75 minuter att ladda din IQOS fullt.
– Se till att luckan är stängd under laddningen
– En dators USB-ström kan vara svagare än den från ett eluttag, och därför kan det ta längre tid att ladda din IQOS via USB. Vi rekommenderar starkt att IQOS egen strömadapter och kabel används.
– Använd ingen laddningsutrustning från tredje part.
1) Öppna luckan på din IQOS 3 MULTI:
Vrid locket motsols
2) Sätta in heatsticks: Stick försiktigt en heatstick rakt in i IQOS 3 MULTI med tobaksänden först. Stick in den till linjen som är markerad på heatsticken. Rotera aldrig en heatstick, eftersom värmebladet i så fall kan gå sönder.
3) Värma din IQOS: Tryck in knappen och håll den intryckt tills du känner 1 vibration och det vita ljuset på din IQOS börjar pulsera långsamt. Tryck bara en gång, eftersom du annars kan stänga av din IQOS.
4) Din IQOS är klar att användas:
När din IQOS vibrerar 2 gånger och ljuset slutar pulsera och börjar lysa med fast vitt sken är det klart!
5) Strax innan din IQOS är slut:
Din IQOS kommer att vibrera 2 gånger och det vita ljuset börjar pulsera när 30 sekunder eller 2 bloss återstår.
6) Ta ut din använda heatstick
När lamporna slocknar skjuter du IQOS Cap uppåt och tar ut din använda heatstick (igen med en rak rörelse – kom ihåg att aldrig vrida på en heatstick).

– Om du glömmer att skjuta upp Cap kan tobaken fastna i din IQOS.
– Sätt aldrig in en heatstick i en IQOS om det finns tobak som sitter fast inne i den.
– För att avlägsna eventuella tobaksrester tar du bara av Cap och rengör den högst upp med IQOS Cleaning Sticks. Använd bara IQOS egna rengöringsverktyg när du rengör din IQOS.
– Du kan använda upp till 10 heatsticks på en fulladdning.
– Kom ihåg att ladda din IQOS 3 MULTI efter 10 användningar.
Tänk på att regelbunden rengöring av din IQOS kommer att optimera din tobaksupplevelse och förebygga att tobaksrester fastnar längst ner på värmebladet. Klicka här för att se hur IQOS rengörs på rätt sätt.

Fungerar inte din IQOS som den ska?

Pröva dessa snabba steg först:
– Försök att nollställa din IQOS genom att trycka in knappen i cirka 10 sekunder.
– Sedan försöker du ladda din IQOS 3 MULTI fullt (upp till 75 minuter) med strömadaptern och kabeln som medföljer i kartongen.
– Kontrollera att din IQOS är påslagen efter en fulladdning. Om den är avstängd håller du helt enkelt knappen intryckt i 4 sekunder.
– Pröva att rengöra din IQOS 3 MULTI med IQOS egna rengöringsverktyg. Ta en titt på IQOS supportsida för fler tips.
Ladda ner den kompletta IQOS-bruksanvisningen för ytterligare information. Bruksanvisning, IQOS 3 MULTI
Om du har några frågor ska du inte tveka att kontakta oss, vi finns här för att hjälpa dig.
Produkten tillagd i varukorg

Din varukorg är tom

Hitta din IQOS.

Jämför modeller

  • Svenska

För att kunna handla på IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange ditt födelsedatum för att bekräfta din ålder.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra rökfria produkter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år. Besök och läs sidan Viktig information på denna webbplats för ytterligare information