För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd

Information om personuppgifter

Vi tar hantering av personuppgifter på stort allvar. Den här informationen beskriver vilka vi är, vilken information om dig som vi samlar in och vad vi gör med den. Klicka på ”Läs mer” i respektive avsnitt för ytterligare information.

Läs även våra användarvillkor för de tjänster du är intresserad av. De innehåller mer information om hur vi bedriver vår verksamhet och eventuella begränsningar i tillgängligheten.

Vilka är vi?

Vi ingår i Philip Morris Internationals företagsgrupp. Våra uppgifter (namn, adress, etc.) har lämnats till dig vid ett separat tillfälle i samband med att vi samlade in information om dig (eller bekräftade den), till exempel genom ett meddelande i en app eller på en webbplats eller i ett e-mail med en länk till det här informationen.

Läs mer …

PMI: Philip Morris International, en ledande, internationell företagsgrupp inom tobaksbranschen. Vi består av ett antal företag eller ”dotterbolag”.

Dotterbolag inom PMI: Varje företag i Philip Morris Internationals företagsgrupp är ett ”dotterbolag inom PMI”. "Vi" (eller "oss" eller "vår") avser det dotterbolag inom PMI som först samlade in information om dig.

PMI-produkt: avser en av våra eller ett dotterbolag inom PMIs produkter.

Hur samlar vi in information om dig?

Vi kan samla in information om dig på olika sätt.

• Du kan lämna information direkt till oss (t.ex. genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss).

• Vi kan samla in uppgifter automatiskt (t.ex. när du använder en app eller webbplats).

• Vi kan samla in information från tredje part (t.ex. offentligt tillgänglig information på sociala medier såsom Facebook och Twitter).

I denna information hänvisar vi till alla sätt som du använder i din kontakt med oss för ”PMI-kontaktpunkter”. PMI-kontaktpunkter kan vara såväl fysiska (till exempel försäljningsställen och evenemang) som digitala (till exempel appar och webbplatser).

Läs mer …

Vi kan samla in information som du lämnar direkt till oss. Detta sker vanligtvis när du:

• registrerar dig som medlem i våra databaser (detta kan till exempel ske i person, via en app eller online),

• köper PMI-produkter eller tjänster på ett försäljningsställe,

• hämtar hem eller använder en digital PMI-kontaktpunkt (t.ex. en app eller webbplats),

• kontaktar oss via en PMI-kontaktpunkt eller via e-mail, sociala medier eller telefon,

• registrerar en enhet hos oss,

• prenumererar på en PMI-panelportal,

• registrerar dig för att ta emot pressmeddelanden, e-mailuppdateringar och marknadsföring från PMI,

• deltar i PMI-undersökningar eller (där det enligt lag är tillåtet) tävlingar och kampanjer anordnade av PMI, eller

• deltar i ett evenemang som ett dotterbolag inom PMI har anordnat.

Vi kan samla in information om dig automatiskt. Detta sker vanligtvis när du:

• besöker ett försäljningsställe som säljer PMI-produkter (t.ex. genom att samla in dina uppgifter vid utcheckning eller via sensorer på försäljningsstället som kopplar upp sig via mobilteknik),

• deltar i ett evenemang som ett dotterbolag inom PMI har anordnat (t.ex. genom ett köp under evenemanget eller genom sensorer på evenemanget som kopplar upp sig via mobilteknik),

• kommunicerar med oss (t.ex. genom en kontaktpunkt eller plattformar för sociala medier)

• använder PMI-kontaktpunkter (t.ex. genom spårningsmekanismer i en app eller på en webbplats), eller

• gör offentliga inlägg på sociala medier som vi följer (bland annat för att få förståelse för den allmänna opinionen eller att besvara förfrågningar om PMI-produkter).

Vi kan också samla in information om dig automatiskt via användandet av cookies och liknande spårningstekniker på digitala PMI-kontaktpunkter. De specifika cookies och tekniker som används beror på den aktuella PMI-kontaktpunkten. Om du vill ha mer information om cookies (inklusive Google Anaytics-cookies) och liknande tekniker som används vid kontaktpunkter, inklusive hur du kan acceptera eller avvisa cookies, se cookies-informationen som är tillgänglig på eller via den aktuella kontaktpunkten.

När det är tillåtet enligt lag kan vi komma att samla in information om dig från tredje part. Detta kan inkludera information som delas mellan dotterbolag inom PMI, offentligt tillgänglig användarinformation (t.ex. dina preferenser och intressen) på tredje parts webbplatser för sociala medier (som Facebook och Twitter) och utskickslistor för marknadsföring som samlats in från tredje parts kommunikationsbyråer.

Vi kan också samla in information i andra sammanhang vilket du kommer att uppmärksammas på vid den aktuella tidpunkten.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi kan samla in olika typer av information om dig:

• information som är nödvändig för att kunna hantera dina beställningar

• information som är nödvändig för att tillhandahålla garantitjänster

• information som du ger till oss i formulär eller undersökningar

• information om dina besök på våra försäljningsställen och på våra evenemang

• information som du ger oss i samtal som du gör till våracallcenters

• information om dina preferenser och intressen

• information som är nödvändigt för att verifiera din ålder

Läs mer…

Information som vi samlar in direkt från dig kommer att framgå av det sammanhang där du lämnar den. Till exempel:

• om du beställer en produkt från oss via en kontaktpunkt anger du ditt namn, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och ditt val av produkter så att vi kan hantera din beställning,

• du kan tillhandahålla information om dina produktpreferenser och intressen så att vi kan erbjuda dig produkter och tjänster som intresserar dig,

• om du bokar ett möte med oss (eller någon som arbetar med våra produkter eller tjänster), kan vi samla in ditt namn och dina kontaktuppgifter,

• kan vi samla in information som gör det möjligt för oss att verifiera din ålder, till exempel en kopia av en identitetshandling eller en ansiktsbild.

Information som vi samlar in automatiskt gäller i allmänhet:

• information om ditt besök eller samtal (som tidpunkt och varaktighet),

• på ett försäljningsställe eller på ett evenemang (inklusive områden i dess omedelbara närhet), hur ofta du besöker dem, vilka områden du besöker och hur länge samt vilka köp du gör,

• din användning av digitala PMI-kontaktpunkter (t.ex. de webbplatser du besöker, den webbplats du besökte närmast före och efter du besökte vår, vilka söktermer du använde eller vilka länkar som du klickade på i kontaktpunkten), och

• din enhet (såsom din IP-adress eller unika enhetsidentifierare, platsdata och information om eventuella cookies som vi har lagrat på din enhet).

Informationen som vi samlar in från tredje part består i allmänhet av offentligt tillgänglig användarinformation (som dina preferenser och intressen) till exempel från offentliga inlägg på sociala medier.

För vilka ändamål använder vi information om dig och på vilken rättslig grund?

I det här avsnittet beskriver vi för vilka ändamål vi använder personuppgifter. Det här dokumentet är emellertid en global information och i länder där lagen begränsar eller förbjuder vissa aktiviteter som beskrivs i den här informationen, kommer vi inte att använda information om dig för dessa ändamål.

Med förbehåll för ovanstående använder vi information om dig för följande ändamål:

• För att efterleva lagstadgade skyldigheter, exempelvis för att verifiera din ålder och status som användare av våra produkter

• För att sälja våra produkter till dig, inklusive hantera dina beställningar och betalningar

• För att tillhandhålla försäljningsrelaterade tjänster till dig, inklusive hantera dina förfrågningar och tillhandahålla garantitjänster

• För att marknadsföra våra produkter (när det är tillåtet enligt lag), inklusive administrera eventuella lojalitetsprogram, produktförbättringar, marknadsundersökningar, utveckla marknadsföringsstrategier, administrera marknadsföringskampanjer och för att anpassa dina upplevelser på försäljningsställen och evenemang där PMI-produkter säljs

• För att vi eller våra affärspartners ska kunna informera dig om potentiella möjligheter att involvera dig i marknadsföring av PMI-produkter

• För att stödja alla ovanstående ändamål, inklusive för att administrera dina konton så att du kan använda PMI-kontaktpunkter, kommunicera med dig, hantera dina mötesbokningar med oss eller med någon som arbetar med våra produkter eller tjänster (t.ex. avseende en ny produkt eller service efter försäljning), anpassa dina upplevelser av PMI-kontaktpunkter samt för administration och felsökning

• För att göra affärsanalyser och förbättringar, inklusive förbättringar av PMI-produkter, försäljningsställen och evenemang samt den information som vi (eller dotterbolag inom PMI) ger våra kunder

• För att tillgodose andra ändamål som vi kommer informera dig om, eller som framgår av sammanhanget, vid det tillfälle då informationen om dig för första gången samlas in

Den rättsliga grunden för vår användning av information om dig är en av följande (vilket vi förklarar mer utförligt i avsnittet ”Läs mer”):

• för efterlevnad av lagstadgade skyldigheter som vi omfattas av,

• för att genomföra ett avtal med dig,

• för ett berättigat affärsintresse som inte är underställt ditt intresse av att skydda informationen,

• när inget av ovan är tillämpligt, utgör ditt samtycke grunden för användning (som vi kommer att inhämta innan vi behandlar informationen).

Läs mer…

De ändamål för vilka vi använder information om dig, tillsammans med metoderna för insamling och rättslig grund för användning är:

Syfte

Metod för insamling och rättslig grund för användning

Efterleva lagstadgade skyldigheter

• verifiera din ålder och status som användare av våra produkter

Denna information har vi i allmänhet fått direkt från dig.

Vi använder den eftersom det är en lagstadgad skyldighet för oss att endast sälja produkter till vuxna eller, i länder där det inte finns någon sådan skyldighet, eftersom att vi har ett berättigat affärsintresse av att endast sälja våra produkter till vuxna, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig.

Sälja våra produkter

• hantera dina beställningar (inklusive att skicka kvitton)

• hantera dina betalningar

• tillhandahålla garantitjänster

Denna information har vi i allmänhet fått direkt från dig (vanligtvis namn, adress, e-mailadress, betalningsinformation).

Vi använder den för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som köpare av våra produkter.

Tillhandahålla försäljningsrelaterade tjänster

• hantera dina förfrågningar och önskemål

• kommunicera med dig

• allmän administration och felsökning

• administrera lojalitetsprogram

Denna information har vi i allmänhet fått direkt från dig.

Vi använder den eftersom vi har ett berättigat affärsintresse av att tillhandahålla försäljningsrelaterade tjänster till våra kunder, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig.

Marknadsföra våra produkter (när det är tillåtet enligt lag)

• förstå dina preferenser (t.ex. vilka produkter eller händelser som intresserar dig eller som kan anpassas bättre till dina behov) och marknadsföra till dig personligen

• administrera lojalitetsprogram

• bjuda in dig att delta i, och administrera, enkäter eller marknadsundersökningar

• för marknadsundersökningar

• utveckla marknadsföringsstrategier

• administrera marknadsföringskampanjer

• anpassa dina upplevelser av PMI-kontaktpunkter (till exempel för att personanpassa dina besök med hälsningar eller förslag som kan intressera dig)

Det är vanligtvis en kombination av information som du lämnar till oss (t.ex. ditt namn, dina kontaktuppgifter och sociala medier-information), information som vi samlar in automatiskt (till exempel genom att använda teknik för att övervaka användningen av PMI-kontaktpunkter) och (när det är tillåtet enligt lag) information som vi samlar in från tredje part (såsom offentliga inlägg på sociala medier).

Vi använder den på grund av att vi har ett berättigat affärsintresse i att marknadsföra våra produkter, att driva PMI-kontaktpunkter och för att anpassa dina upplevelser, på sätt som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig.

Marknadsföra våra produkter (när det är tillåtet enligt lag)

• tillhandahålla dig information om, och för att hantera, dotterbolag inom PMI, deras kampanjer, produkter och tjänster, försäljningsställen, evenemang och regleringen av våra produkter samt för att utveckla och förbättra verktyg för att kunna uppfylla dessa syften

Det är vanligtvis en kombination av information som du lämnar till oss (t.ex. ditt namn, dina kontaktuppgifter och sociala medier-information), information som vi samlar in automatiskt (till exempel genom att använda cookies och liknande teknik) och (när det är tillåtet enligt lag) information som vi samlar in från tredje part (såsom offentliga inlägg på sociala medier).

Vi använder den på grund av att vi har ett berättigat affärsintresse av att marknadsföra våra produkter, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig.

I vissa länder, där det krävs enligt lag, kommer vi att skicka dig sådant material elektroniskt endast efter ditt samtycke.

Stöd för alla ovanstående ändamål

• administrera dina konton

• möjliggöra användning PMI-kontaktpunkter (till exempel genom att låta dig förbli inloggad i sektioner av en kontaktpunkt som är reserverade endast för verifierade användare, hantera din språkinställning, koppla din kundvagn till dig)

• kommunicera med dig

• hantera dina mötesbokningar med oss eller med någon som arbetar med våra produkter eller tjänster (t.ex. gällande en ny produkt eller service efter försäljning)

• förbättra dina upplevelser

• administration och felsökning

Det är vanligtvis en kombination av information som du lämnar till oss (vanligtvis namn, lösenord (eller motsvarande)) och information som vi samlar in automatiskt (till exempel information om din enhet samt cookies och liknande spårningstekniker).

Vi använder den på grunder som motsvarar ändamålet med funktionen som stöds. När vi, till exempel, hanterar ditt konto i samband med en försäljning eller för att tillhandahålla service efter en försäljning använder vi informationen för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som köpare av våra produkter, när vi hanterar ditt konto för att visa dig våra produkter använder vi den för att stödja vår marknadsföring eftersom vi har ett berättigat affärsintresse av att marknadsföra våra produkter, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig, och så vidare.

Affärsanalyser och förbättringar

• tillåter oss eller våra affärspartners att informera dig om potentiella möjligheter att involveras i marknadsföring av PMI-produkter

• för affärsanalyser och förbättringar (inklusive åtgärder för PMI-produkter, försäljningsställen som säljer PMI-produkter, evenemang, digitala PMI-kontaktpunkter samt den information som vi (eller våra dotterbolag) lämnar till våra kunder)

Det är vanligtvis en kombination av information som du lämnar till oss, information som vi samlar in automatiskt och (när det är tillåtet enligt lag) information som vi samlar in från tredje part.

Vi använder den eftersom vi har ett berättigat affärsintresse av att analysera och förbättra våra affärsprestationer, våra produkter, PMI-kontaktpunkter, försäljningsställen och evenemang, och för att bjuda in andra att engagera sig i att marknadsföra PMI-produkter, på sätt som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig.

När vi inte baserar vår användning av information om dig på någon av ovanstående rättsliga grunder kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi använder informationen (detta kommer att tydligt framgå av sammanhanget).

I vissa fall kan vi använda informationen om dig på sätt som inte beskrivs ovan. När detta är fallet kommer vi att tillhandahålla kompletterande information om personuppgifter som förklarar sådan användning. Du bör läsa eventuell kompletterande information tillsammans med denna information.

Vilka delar vi din information med och för vilka ändamål?

Vi kan dela information om dig med:

• dotterbolag inom PMI,

• tredje part som tillhandahåller produkter eller tjänster till dig eller till dotterbolag inom PMI,

• affärspartners och annonsörer som har valts ut noggrant av dotterbolag inom PMI (inom områden kopplade till våra produkter eller som överensstämmer i stil och image) så att de kan kontakta dig med erbjudanden som de tror kan intressera dig i enlighet med dina preferenser och

• andra tredje parter, när det är tillåtet eller krävs enligt lag.

Läs mer…

Delning av uppgifter med andra dotterbolag inom PMI

• Information om dig kommer att delas med Philip Morris International Management SA (med bas i Lausanne, Schweiz), vilket är platsen för den centrala administrationen av personuppgiftsbehandling för dotterbolag inom PMI. Philip Morris International Management SA behandlar information om dig i enlighet med de ändamål som beskrivs i denna information.

• Information om dig kan delas med det dotterbolag inom PMI som ansvarar för det land du bor i (om det inte var samma dotterbolag inom PMI som först samlade in informationen) för ändamålen som beskrivs i denna information.

• Information om dig kan delas med eventuella andra dotterbolag inom PMI som du kontaktar (till exempel om du reser och vill veta var du kan köpa PMI-produkter i ett nytt land eller var du hittar service eller support för PMI-produkter) för att förbättra vår service till dig.

Information om dotterbolag inom PMI och länderna i vilka de är verksamma finns tillgänglig här.

Delning av uppgifter med tredje part

• Vi kan dela information om dig med tredje part som tillhandahåller dig eller dotterbolag inom PMI produkter eller tjänster (såsom rådgivare, betaltjänstleverantörer, leveranstjänsteföretag, återförsäljare, produktexperter, leverantörer av informationstjänster och leverantörer av tjänster för åldersverifiering).

• Vi kan dela information om dig med tredje parts affärspartners och annonsörer som valts ut noggrant av dotterbolag inom PMI (i linje med sådant som du kan associera med våra produkter, till exempel för att de har en liknande eller kompletterande image, stil eller funktionalitet) så att de kan kontakta dig angående produkter, tjänster och erbjudanden som de tror kan intressera dig, i enlighet med dina preferenser.

• Vi kan dela information om dig med andra tredje parter när det krävs eller är tillåtet enligt lag, till exempel: tillsynsmyndigheter, statliga departement, på begäran av brottsbekämpande myndigheter eller andra myndighetspersoner, när vi bedömer att upplysningarna är nödvändiga eller lämpliga för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i samband med en undersökning av misstänkta eller illegala aktiviteter samt i samband med organisatoriska omstruktureringar.

Vart kan information om dig skickas?

Som med alla multinationella företag så överför dotterbolag inom PMI information globalt. Därför kan information om dig komma att överföras globalt (om din information samlats in inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) kan din information komma att överföras utanför området).

Läs mer…

När information behandlas på sätt som beskrivs i denna information kan informationen om dig komma att överföras antingen inom eller utanför det land eller område där den samlades in, inklusive till ett land eller område som kanske inte har likvärdiga standarder för personuppgiftsskydd.

Till exempel kan dotterbolag inom PMI inom EES komma att överföra personlig information till dotterbolag inom PMI utanför EES. Under alla omständigheter kommer överföringen att:

• göras i enlighet med ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå, ;

• vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. en av EU:s standardavtalsklausuler eller

• vara nödvändig för att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal mellan dig och oss (eller genomförandet av förhandlingsåtgärder som vidtagits på din begäran) eller för att ingå eller genomföra ett avtal som ingåtts i ditt intresse mellan oss och en tredje part, som exempelvis vid researrangemang.

I samtliga fall kommer lämpliga säkerhetsåtgärder till skydd för dina personuppgifter att vidtas i dessa länder eller områden, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Hur skyddar vi information om dig?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som vi bevarar mot obehörigt röjande, användning, ändring eller förstöring. När det är lämpligt använder vi kryptering och annan teknik som kan hjälpa till att säkra den information som du tillhandahåller. Vi kräver också att våra leverantörer följer strikta dataskydds- och säkerhetskrav.

Hur länge kommer information om dig att bevaras?

Vi kommer att bevara information om dig under den period som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka informationen samlades in. Efter det kommer vi att radera informationen. Periodens längd kommer att variera beroende på de ändamål för vilka informationen samlades in. Observera att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar informationen. Vi är ibland skyldiga enligt lag att bevara information, till exempel för skatte- och redovisningsändamål.

Läs mer…

Vi bevarar vanligtvis information baserat på de kriterier som beskrivs i tabellen nedan:

Typ

Förklaring/vanliga kriterier för bevarande

• marknadsföring till dig (inklusive marknadskommunikation) (om du använder digitala kontaktpunkter och är kontaktbar)

De flesta av uppgifterna i din marknadsföringsprofil bevaras så länge som vår marknadsföringsrelation pågår, till exempel om du fortsätter använda digitala kontaktpunkter eller besvarar vår kommunikation. Vissa delar i din marknadsföringsprofil, t.ex. noteringar om hur vi interagerar med dig, blir dock av naturliga skäl inaktuella efter en viss period och vi tar därför bort dem automatiskt efter bestämda perioder (vanligtvis tre (3) år) som är lämpliga i förhållande till de ändamål som informationen bevaras för.

• marknadsföring till dig (inklusive marknadskommunikation) (om du inte längre har kontakt med oss)

Det här scenariot är likadant som ovan, men om vi inte har någon kontakt med dig under en längre period (vanligtvis två (2) år) kommer vi att sluta skicka marknadsföringskommunikation till dig och radera eventuell svarshistorik. Detta kommer till exempel att hända om du aldrig klickar på någon inbjudan till evenemang, loggar in på en digital kontaktpunkt eller kontaktar vår kundvård (Customer Care), under den perioden. Anledningen till detta är att vi under dessa omständigheter förmodar att du föredrar att inte ta emot någon kommunikation.

• marknadsföring till dig (inklusive marknadskommunikation) (om du inte är kontaktbar)

Om du har registrerat dig för att ta emot marknadsföring, men dina kontaktuppgifter inte fungerar kommer vi endast behålla dina uppgifter under en period om sex (6) månader, så att du kan återkomma och korrigera informationen.

• marknadsföring till dig (inklusive marknadskommunikation) (ofullständig registrering)

Om du påbörjar din registrering i en databas men inte slutför processen (t.ex. om du inte fullföljer åldersverifieringen eller om du inte accepterar användarvillkoren för kontaktpunkten) kommer vi endast att behålla dina uppgifter under en period om sex (6) månader, så att du kan återkomma och slutföra processen.

• marknadsundersökningar

Om du inte är registrerad hos oss för andra ändamål (t.ex. marknadskommunikation, garanti, kundvård) och vi använder offentligt tillgänglig information om dig för att förstå marknaden eller dina preferenser så bevaras information om dig under en kort period för att utföra marknadsundersökningen i fråga.

• köp och garanti

Om du köper varor av oss kommer vi att bevara informationen så länge som det krävs för att slutföra försäljningen och för att efterleva alla skyldigheter vi har enligt lag (exempelvis för skatte- och redovisningsändamål). Om du även registrerar dig för en garanti på en enhet kommer vi att bevara informationen så länge det krävs för garantin.

• kundvård

Om du kontaktar kundvård kommer vi att registrera ärendet (inklusive detaljer om din förfrågan och vårt svar) och bevara uppgifterna så länge de är relevanta för vår relation, om du till exempel vill att vi ska byta ut en enhet under garantitiden eller om dina senaste förfrågningar är relevanta. Tillfällig dokumentering (till exempel en automatisk inspelning av ett telefonsamtal där du ber oss hänvisa dig till ett försäljningsställe) kanske endast är relevant tills en mer permanent dokumentering görs och bevaras endast tillfälligt.

• systemloggar

Systemloggar bevaras vanligtvis bara under en period om några månader.

• affärsanalys

Information för affärsanalys samlas vanligtvis in automatiskt när du använder PMI-kontaktpunkterna och anonymiseras/aggregeras kort därefter.

Vilka rättigheter och möjligheter har du?

Du kan ha några eller samtliga av de följande rättigheterna i förhållande till information som vi har om dig:

• begära att vi ger dig tillgång till den,

• begära att vi korrigerar, uppdaterar eller raderar den,

• begära att vi under vissa omständigheter, begränsar vår användning av den,

• invända mot att vi använder den under vissa omständigheter,

• återkalla ditt samtycke till att vi använder den,

• begära dataportabilitet under vissa omständigheter,

• avanmäla dig från den direktmarknadsföring som vi använder den till,

• lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land (om sådan finns).

Vi erbjuder enkla sätt att utöva dessa rättigheter, t.ex. länkar för att ”avsluta prenumerationen” eller kontaktadresser i meddelanden som du mottar.

I vissa mobila applikationer kan vi erbjuda dig att ta emot dig push-meddelanden, till exempel om nya produkter eller tjänster. Du kan inaktivera dessa meddelanden via inställningarna på din telefon eller i applikationen.

Läs mer…

Dina rättigheter beror på lagarna i ditt land. Om du befinner dig inom EES har du de rättigheter som anges i tabellen nedan. Om du befinner dig någon annanstans kan du kontakta oss (se avsnittet ”Vem ska du kontakta vid frågor?” i slutet av detta dokument) för att få mer information.

Rättigheter i förhållande till informationen vi har om dig

Fler detaljer (observera att det kan finnas vissa legala begränsningar i hur alla rättigheter gäller)

• begära att vi ger dig tillgång till den,

Det här är en bekräftelse avseende:

• om vi behandlar information om dig,

• vårt namn och våra kontaktuppgifter,

• ändamålet med behandlingen,

• vilka kategorier av information som är aktuella,

• vilka kategorier av personer som vi delar informationen med och när personen befinner sig utanför EES och inte omfattas av ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå, vilka lämpliga åtgärder som vidtagits för att skydda informationen,

• (om vi har det) informationskällan, om vi inte samlat in den från dig,

• (i den mån detta förekommit, vilket du kommer ha fått information om) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som har rättsliga konsekvenser som rör dig eller som märkbart påverkar dig på ett liknande sätt, information om den bakomliggande logistiken samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna det medför för dig, och

• kriterier för att bestämma den period under vilken vi kommer att bevara informationen.

På din begäran kommer vi att tillhandahålla en kopia av den information om dig som vi använder (förutsatt att detta inte påverkar någon annans rättigheter och friheter).

• begära att vi korrigerar eller uppdatera den

Detta gäller om informationen är felaktig eller ofullständig.

• begära att vi raderar den

Detta gäller om:

• den information vi har inte längre är nödvändig för de ändamål som vi använder den för,

• vi använder informationen på grundval av ditt samtycke och du drar tillbaka ditt samtycke (i sådant fall kommer vi inte att kontakta dig igen, om du inte meddelar oss att du vill att vi raderar all information om dig, vilket vi kommer att respektera),

• vi använder information på grundval av ett berättigat intresse och efter en invändning från dig anser vi att vi inte har ett överställt intresse av att fortsätta att använda den,

• informationen erhölls eller har använts på olagligt sätt, eller

• för att efterleva en lagstadgad skyldighet.

• begära att vi begränsar vår användning av den

Denna rättighet gäller tillfälligt medan vi undersöker ditt ärende, om du:

• ifrågasätter riktigheten i den information som vi använder, eller

• invänder mot vår användning av informationen på grundval av ett berättigat intresse

(om du utnyttjar din rättighet i dessa fall kommer vi att informera dig innan vi använder information igen).

Denna rättighet gäller också om:

• vår användning är olaglig och du motsätter dig radering av uppgifterna, eller

• om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att bygga ett rättsligt fall.

• invända mot vår behandling av den

Du har två rättigheter här:

(i) om vi använder information om dig för direktmarknadsföring kan du välja att ”avanmäla dig” (utan att behöva rättfärdiga det) och vi kommer att tillmötesgå din begäran, och

(ii) om vi använder informationen om dig på grundval av ett berättigat intresse annat än direktmarknadsföring kan du invända mot att vi använder den för dessa ändamål och lämna en förklaring till detta, så kommer vi att beakta din invändning.

• återkalla ditt samtycke till att vi använder den

Detta gäller om den rättsliga grunden för vår användning av informationen om dig är samtycke. Dessa fall kommer att framgå av omständigheterna.

• dataportabilitet

Om:

(i) du har lämnat uppgifter till oss, och

(ii) vi använder dessa uppgifter på ett automatiserat sätt, antingen på grundval av ditt samtycke eller på grund av att kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig,

har du rätt att få tillbaka uppgifterna från oss i ett allmänt använt format och kräva att vi överför uppgifterna till någon annan om det är tekniskt möjligt för oss att göra det.

• lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land

Varje land inom EES måste inrätta en eller flera myndigheter i detta syfte.

Du hittar deras kontaktuppgifter här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

För andra länder, vänligen se webbplatsen för den ansvariga myndigheten i ditt land.

Särskilda regler för vissa länder

Beroende på vilket land du befinner dig i kan du ha ytterligare rättigheter.

Om du befinner dig i Frankrike, läs mer…

• Om du befinner dig i Frankrike har du rätt att ge oss instruktioner om hanteringen av den information vi har om dig i händelse av att du avlider (särskilt om vi ska bevara eller radera den och huruvida andra ska ha rätt att se den). Du kan:

(A) ge allmänna instruktioner till en digital tjänsteleverantör som är registrerad hos den franska dataskyddsmyndigheten (kallad ”CNIL”) (dessa instruktioner gäller all användning av information om dig), eller

(B) ge oss specifika instruktioner som bara gäller vår användning av information om dig.

Dina instruktioner kan kräva av oss att vi överför information om dig till en tredje part (men om den även innehåller information om andra kan vår skyldighet att respektera deras rättigheter till dataskydd innebära att vi inte kan följa dina instruktioner i minsta detalj). Du kan utse en tredje part som ansvarar för att säkerställa att dina instruktioner följs. Om du inte utser en tredje part kommer dina arvtagare (om du inte anger annat i dina instruktioner) att ha rätt att utöva dina rättigheter rörande informationen om dig efter ditt frånfälle:

(i) för att förvalta ditt dödsbo (i sådant fall kommer dina arvtagare att få åtkomst till information om dig för att identifiera och erhålla information som kan vara användbar vid förvaltningen av ditt dödsbo, inklusive eventuella digitala varor eller uppgifter som skulle kunna betraktas som familjeminnen och som är överförbara till dina arvtagare), och

(ii) för att säkerställa att parter som använder information om dig beaktar ditt frånfälle (såsom att avsluta ditt konto och begränsa användningen av, eller uppdatera, information om dig).

Du kan när som helst ändra eller återkalla dina instruktioner. För mer information om behandlingen av information om dig vid händelse av dödsfall, se Artikel 40–1 i lag 78–17 av den 6 januari 1978. När du avlider kommer, som standard, ditt konto att sluta användas och vi kommer att radera information om dig i enlighet med våra policyer för uppgiftsbevaring (se avsnittet ”Hur länge kommer information om dig att bevaras?” för mer information).

Vem ska du kontakta vid frågor?

Om du har frågor eller vill utöva några av dina rättigheter hittar du kontaktuppgifter till respektive dotterbolag inom PMI, och om relevant dataskyddsombud: här. Kontaktuppgifter lämnas också i all kommunikation med ett dotterbolag inom PMI.

Om ditt land har en dataskyddsmyndighet har du rätt att kontakta den med eventuella frågor eller funderingar. Om det relevanta dotterbolaget inom PMI inte kan tillgodose dina frågor eller funderingar har du också möjlighet pröva saken rättsligt inför nationell domstol.

Ändringar av denna information

Vi kan komma att uppdatera denna information (inklusive kompletterande dataskyddsinformation), från tid till annan. Vi meddelar dig om förändringarna när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Senast uppdaterad 22 maj 2018.