För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: [2023-01-08]

Introduktion

Välkommen till www.iqos.com (”webbplats”), en webbplats som ägs och drivs av eller hanteras på uppdrag av [Philip Morris AB] (kallat ”vi” eller ”oss” i dessa användningsvillkor).

Vilka är vi? Vi ingår i Philip Morris Internationals företagsgrupp. Vi har identifierat oss för dig och lämnat våra kontaktuppgifter på den webbplats som ledde dig hit.

Hur accepterar du dessa villkor? Om du använder webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor (”villkor”). Dessa är viktiga regler för din användning av webbplatsen och du bör läsa dem innan du använder dig av webbplatsen eftersom de är bindande för dig.

Begränsning av ansvar: Genom att använda webbplatsen accepterar du vissa ansvarsbegränsningar som genomgående förklaras i dessa villkor. Sammanfattningsvis använder du webbplatsen på egen risk, vi tar inte något ansvar och lämnar inga garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda) gällande webbplatsen eller din användning av denna.

Användning av tobaksprodukter: Våra produkter är uteslutande avsedda för vuxna rökare. Våra produkter innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Produkter som innehåller nikotin ska inte användas av kvinnor som är gravida eller ammar eller personer som inte är vid god hälsa. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under (i) 18 år, eller (ii) om den lagstadgade ålder som krävs för inköp av tobak enligt lokal lagstiftning i ditt land är högre än 18 år gäller den lägsta lagstadgade åldern. Även om vi säkerställer att våra produkter tillverkas med hög standard bekräftar du att du använder våra produkter på egen risk. ANVÄNDNING AV IQOS ÄR INTE RISKFRITT OCH DET BÄSTA SÄTTET ATT MINSKA TOBAKSRELATERADE HÄLSORISKER ÄR ATT HELT SLUTA ANVÄNDA TOBAK.

OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Ytterligare villkor: Om du vill använda vissa delar av denna webbplats eller dra nytta av eventuella kampanjer som vi erbjuder dig genom webbplatsen kan andra villkor och meddelanden gälla. Om så är fallet kommer du att få reda pådetta, och i vissa fall kan du behöva läsa och godkännaeventuella sådana villkor och meddelanden innan du fortsätter.

Ändringar av dessa villkor: Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Om vi gör det kommer vi meddela dig om sådana ändringar första gången du loggar in på webbplatsen efter att sådana ändringar har gjorts. Om du därefter fortsätter att använda webbplatsen så innebär din användning att du godkänner de uppdaterade villkoren. Datumet överst på denna sida visar när dessa villkor uppdaterades senast.

Användning av webbplatsen

Webbplatsen är avsedd att användas av vuxna tobaksanvändare över 18 år som vill använda tobaksprodukter (”avsedd användare”) och som bor i det land som har angetts i våra kontaktuppgifter. Om du inte uppfyller dessa krav så får du inte använda webbplatsen.

För att skapa ett konto på webbplatsen måste du ge oss vissa personuppgifter så att vi kan bekräfta att du har rätt att använda den. Detta inkluderar vanligtvis rökningsstatus, namn, ålder, bosättningsland och e-postadress/telefonnummer. Vi kommer att lagra detta i enlighet med vår Personuppgiftspolicy(se avsnittet ”Personuppgifter och cookies” nedan för mer information).

Det är viktigt att du lämnar korrekt, fullständig och uppdaterad information för ditt konto. Du samtycker till att hålla den aktuell, fullständig och uppdaterad. Du samtycker till att inte avslöja ditt kontolösenord för någon. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto, vare sig du känner till dem eller inte.

Du får inte använda någon annans lösenord eller konto. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen. Om du skulle försöka något sådant, hjälpa andra att göra det, eller distribuera instruktioner, programvara eller verktyg för detta ändamål kommer vi att stänga ditt konto. Om någon annan person använder ditt konto kan vi stänga aveller avsluta ditt konto (se avsnittet ”Ändring och avstängning av webbplatsen” nedan). Du måste omedelbart meddela oss om eventuell otillåten användning av ditt användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation, eller annat säkerhetsbrott som du blir medveten om och som involverar ditt konto eller webbplatsen.

Ändring och avstängning av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att ändra, stänga av, eller avsluta driften av eller åtkomsten till webbplatsen, eller någon del därav, efter eget omdöme. Vi kan till exempel avsluta driften av webbplatsen för användare om vi har anledning att tro att den används av någon som inte är en avsedd användare.

Vi kan också komma att när som helst uppdatera webbplatsen och ändra innehållet. Observera att även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen kan innehåll på den kan vara inaktuellt vid en viss tidpunkt och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera den.

Vi kan också avbryta den dagliga driften av webbplatsen eller någon del därav om det är nödvändigt för att utföra rutinmässigt eller icke rutinmässigt underhåll, för att korrigera fel eller för att göra andra ändringar.

Användning av webbplatsen och material

Webbplatsen och dess fulla innehåll (inklusive meddelanden som har anslagits på forumet, programvara, filer, grafik, data, bilder och annat material) (”material”) är egendom som tillhör oss, våra koncernbolag eller våra licensgivare (eller en kombination av dessa) och är skyddad enligt lag i ditt land samt i andra länder

Vi eller våra licensgivare förbehåller oss rätten till alla immateriella rättigheter till materialet. Du får inte på något sätt använda, ändra, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, anslå, överföra, distribuera, sälja, licensiera, hyra, offentligt uppvisa eller utföra, sprida, redigera, anpassa eller härleda verk från eller rekonstruera någon del av webbplatsen eller något material.

Webbplatsen och materialet tillhandahålls endast för ditt personliga, privata bruk. Du får inte använda dem för andra ändamål (du får t.ex. inte använda dem för affärsmässiga eller kommersiella ändamål). Observera avsnittet om ”Begränsning av ansvar” nedan.

Länka

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls enbart som en förmån till dig. Eftersom vi inte har någon kontroll över sådana webbplatser och inte granskar dem bör du observera att:

  • vi inte har godkänt dem, vi är inte ansvariga för dem och vi utfäster ingenting i relation till dem. I synnerhet ansvarar vi inte för de villkor enligt vilka sådana webbplatser är tillgängliga eller deras hantering av personuppgifter, deras tillgänglighet, deras innehåll, reklam, produkter eller andra material, tjänster eller information som är tillgänglig på eller från dem, och
  • om du besöker sådana webbplatser gör du det på egen risk.

Du får inte rama in, länka eller djuplänka till webbplatsen från någon annan webbplats.

Personuppgifter och cookies

I den utsträckning vi samlar in information om dig på webbplatsen kommer insamling och bearbetning av den att ske i enlighet med vår Personuppgiftspolicy. Läs denna för att få veta mer om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi använder dem, vem vi delar dem med, hur vi skyddar dem, dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Denna webbplats använder också cookies och liknande tekniker för att samla in viss besöksinformation automatiskt. För att få veta mer om sådan teknik (inklusive cookies från Google Analytics), hur vi använder dem, och hur du kan acceptera eller vägra ta emot dem, se vår information om cookies.

Du bör granska vår Personuppgiftspolicyoch vår information om cookies innan du använder webbplatsen och precis som dessa villkor vi kan när som helst ändra informationen.

Publicering av material

Dessa punkter gäller om webbplatsen tillåter dig att publicera material på den

Du garanterar att samtliga materiella och immateriella material och idéer, inklusive text, ritningar, designer, fotografier, videor och skisser (”material”) som du lägger upp på webbplatsenär dina originalverk till vilka du har tillhörande immateriella rättigheter. Du intygar även att materialet inte gör intrång och inte kommer att göra intrång på någon tredje parts immateriella äganderätter.

Genom att publicera materialet på webbplatsen: (a) tilldelar du oss alla rättigheter och immateriella rättigheter till materialet, (b) avstår du från, i den utsträckning som lagen tillåter, alla rättigheter till sådant material och frånsäger dig alla ideella rättigheter behäftade med dem (inklusive rätten att namnges som författare av sådant material), och (c) bekräftar att vi (och de som vi (direkt eller indirekt) ger tillstånd) kan använda materialet i obegränsad omfattning, inklusive nyttja, ändra, duplicera eller kombinera det i olika former och för alla medier.

Friskrivning

Även om vi gör vårt bästa för att tillhandahålla en informativ webbplats som du kommer att tycka om att använda görs webbplatsen tillgänglig för dig enligt principen om befintligt skick, förutom där vi uttryckligen har angivit det motsatta i dessa villkor. Dessutom gäller att:

(a) det är ditt ansvar – inte vårt – att säkerställa att webbplatsen är lämplig för dina avsedda ändamål när du använder den,

(b) vi tar inget ansvar i förhållande till dig när det gäller webbplatsen (med förbehåll för avsnittet om ”Begränsning av ansvar” nedan), och

(c) vi tar inget ansvar för webbplatsens lämplighet eller skick när det gäller att uppfylla dina behov och, i den utsträckning som lagen tillåter, utesluter vi alla uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier, inklusive:

  • att webbplatsen eller något innehåll som finns på eller levereras via webbplatsen eller på annat sätt gjorts tillgängligt i samband med webbplatsen, är korrekt, komplett, lägligt, uppdaterat, lämpligt eller att det kommer att fungera på ett felfritt sätt,
  • att åtkomst till webbplatsen sker obehindrat, eller utan fel samt
  • att webbplatsen, eller de datorsystem från vilka webbplatsen görs tillgänglig, är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Begränsning av ansvar

Vi undantar eller begränsar inte ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag, ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet, eller ansvar som följer av vårt bedrägliga beteende eller grova vårdslöshet.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada som uppkommit till följd av din användning av webbplatsen på sätt som bryter mot dessa regler, eller som har orsakats av tekniskt skadligt material eller handlingar (såsom virus eller en distribuerad överbelastningsattack (denial-of-service attack, DoS)) som kan påverka din datorutrustning, programvara, data eller annat material i samband med din användning av webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till den.

Du bekräftar och samtycker till att driften av webbplatsen är beroende av ett korrekt och välfungerande internet och annan utrustning och tjänster från tredje part (inklusive din egen enhet eller webbläsare) och att vi inte garanterar eller inte på något sätt kommer att vara ansvariga för dessa.

Vi kommer inte att ansvara för några särskilda ellerindirektaförluster eller skador, följdförluster eller följdskador, eller någon förlust av data, vinster, intäkter, affärer eller goodwill.

Om du orsakar en teknisk störning av webbplatsen eller de system som tillgängliggör webbplatsen för dig eller andra samtycker du till att ta ansvar för alla förluster, skulder, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och domstolskostnader som uppstår som ett resultat eller till följd av störningen.

Jurisdiktion och gällande lag

Lagarna i den jurisdiktion som anges på platsen vi har angett i kontaktuppgifterna på webbplatsen (”jurisdiktionen”) reglerar dessa villkor och din användning av webbplatsen. Du samtycker till att domstolarna i jurisdiktionen får exklusiv behörighet (och, i den mån parterna kan samtycka därtill, domstolarna i den stad som ligger närmast vårt registrerade säte), när det gäller eventuella åtgärder för att genomdriva dessa villkor. Webbplatsen har utformats med hänsyn till efterlevnad av lagarna i jurisdiktionen.

Andra viktiga rättigheter som vi har enligt dessa villkor

Vi kan överföra våra rättigheter och förpliktelser enligt dessa villkor till en annan organisation, men det kommer inte att påverka dina rättigheter enligt dessa villkor.

Om vi underlåter att ställa krav på att du uppfyller någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor eller om vi inte hävdar våra rättigheter gentemot dig eller om vi dröjer med att göra det, betyder inte det att vi har avstått från att göra vår rätt gällande eller att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter. Om vi väljer att avstå från vår rätt att göra gällande ett ärende om försummelse eller överträdelse av dessa villkor, kommer vi endast att meddela detta skriftligen.

Vart och en av avsnitten i de här villkoren gäller var för sig. Det innebär att om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att något av villkoren är otillåtet, olagligt eller ogenomförbart kommer övriga avsnitt fortfarande att gälla.

Dessa villkor är inte avsedda att tilldela rättigheter till någon annan än dig och oss.

Köpvillkor gällande tobaksvaror och andra produkter på www.iqos.com

Philip Morris AB (”Philip Morris”) har anlitat företaget ADYEN N.V. (“Adyen”) för att tillhandahålla betallösningar och beställningar för iqos.com (”Webbplatsen”). Företaget DHL Exel Supply Chain (Sweden) AB (”DHL”) ansvarar för hantering av beställningar och produkter för leverans. Leveranser hanteras av PostNord Sverige AB (”Postnord”), som levererar till beställarens närmaste utlämningsställe. Leveranser sker enbart inom Sverige.

a) Produkter

Produkter sålda via Webbplatsen, såsom produkter relaterade till IQOS-enheter (IQOS, Laddare, Cleaning Tool, USB-kabel etc.), tobaksprodukter (heatsticks) och andra relaterade produkter (”Produkter”) kan endast köpas av konsumenter som är 18 år eller äldre och som bor i Sverige. Genom att beställa Produkter ansvarar beställaren för att Produkter inte används av minderåriga. Philip Morris förbehåller sig rätten att närsomhelst förändra Produktsortimentet samt ta bort eventuella Produkter från markanden.

Vid köp av Produkter via Webbplatsen används BankID för att bekräfta att beställaren är 18 år eller äldre.

b) Beställningar

Innan en beställning kan göras måste köpvillkoren accepteras. När beställningen är gjord skickas en bekräftelse via email från Webbplatsen. Bekräftelsen innehåller detaljer om beställda Produkter och är en bekräftelse på att beställningen har accepterats av Philip Morris. Varje enskild konsument ansvarar för att leveransadressen är korrekt uppdaterad innan beställningen genomförs. Vid överträdelse av Webbplatsens Allmänna villkor eller dessa Köpvillkor, har Philip Morris rätt att utan föregående varning annullera beställningen och förbjuda framtida användning av webbplatsen genom att inaktivera användarens konto.

c) Minimum samt maximum orderkvantitet

Om inget annat anges på Webbplatsen gäller följande minimumkvantitet per order:

  • 1 IQOS, eller
  • 1 IQOS-tillbehör

En kund får inte överskrida 14 000 SEK i ordervärde per månad.

Philip Morris förbehåller sig rätten att annullera beställningar som inte uppfyller kraven minimumkvantitet eller överskrider gränsen för ordervärde per månad.

d) Tillgänglighet av produkter

Philip Morris gör sitt bästa för att garantera tillgänglighet av Produkter som erbjuds via Webbplatsen. Trots det kan situationer uppstå där hög efterfrågan leder till att Produkter tillfälligt blir restnoterade på lagret. I de fall där en beställning görs och en eller fler Produkter inte är tillgängliga kommer kunden att informeras om att delar av beställningen kan komma att försenas. Kunden har då möjlighet att välja mellan delleverans eller annullering av hela beställningen.

Philip Morris förbehåller sig rätten att närsomhelst förändra innehållet i dessa köpvillkor genom att publisera uppdaterde köpvillkor på Webbplatsen.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss på [contact.se@iqos.com] om:

  • du anser att webbplatsen inkräktar på dina immateriella rättigheter eller innehåller material som är olagligt, stötande eller som gör intrång i dina eller tredje parts rättigheter, eller
  • om du har några frågor om dessa villkor eller om webbplatsen.