Registrera din IQOS här >
GLÖMT LÖSENORD?


Continue with login
ELLER

Viktig information

• Philip Morris International (PMI) erbjuder ett sortiment av kvalitativa och vetenskapligt underbyggda rökfria produkter som alternativ till fortsatt rökning. Vår vision är att våra rökfria produkter en dag kommer att ersätta cigaretter.
• Cigarettrökning orsakar allvarliga sjukdomar och är beroendeframkallande. Utan tvekan är det bästa beslutet som en rökare kan fatta att helt och hållet sluta använda tobak och nikotin.
• PMI: s rökfria produkter är för vuxna som annars skulle fortsätta att röka eller använda andra nikotinprodukter.
• Vi erbjuder inte PMIs rökfria produkter till personer som aldrig har använt tobaks- eller nikotinprodukter eller som har slutat använda tobaks- och nikotinprodukter. Våra rökfria produkter är inte hjälpmedel för att sluta röka.
• Minderåriga ska inte använda tobak eller nikotin i någon form.
• Läs mer om våra Principer för användning av PMIs rökfria produkter här.

Säkerhetsvarningar och instruktioner

Tobak och nikotin
• HeatSticks, HEETS innehåller tobak och nikotin, som skadar hälsan och är beroendeframkallande.
• Användning av IQOS och HeatSticks är därmed inte riskfritt. Det bästa sättet att minska tobaksrelaterade hälsorisker är att helt sluta använda tobak och nikotin.
• Vissa användare av IQOS och HeatSticks rapporterade att de upplevde magsmärta, bröstsmärta, kvävning, hosta, andningssvårigheter, yrsel, muntorrhet, halstorrhet, tandköttsinflammation, huvudvärk, illamående, nästäppa, illamående, munirritation, hjärtklappning, irritation i halsen och kräkningar.
• Nikotininnehållande produkter ska inte användas av personer som har eller löper risk för hjärtsjukdomar, är diabetiker, är epileptiska eller får kramper.
• Nikotininnehållande produkter ska inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid, ammar eller tror att du kan vara gravid, bör du sluta använda tobak och nikotin helt.
• Att sluta röka eller byta till IQOS och HeatSticks eller andra nikotininnehållande produkter kan kräva justering av doseringen av vissa läkemedel (t.ex. teofyllin, klozapin, ropinirol).
• Om du har frågor om huruvida du ska använda IQOS och HeatSticks med tanke på ett befintligt hälsotillstånd, kontakta en vårdpersonal.
Exklusiv användning av HeatSticks
• Köp endast IQOS och HeatSticks från din lokala eller online IQOS-butik eller andra auktoriserade återförsäljare.
• Använd endast IQOS med HeatSticks. Använd aldrig IQOS med en cigarett eller liknande produkter som inte är godkända för användning med IQOS. Om du gör det kan det leda till personskada.
• Ändra inte HeatSticks på något sätt eller lägg till något ämne i HeatSticks. Om du gör det kan det leda till personskada.
Innan användning av en produkt ska användaren läsa de fullständiga säkerhetsvarningarna och instruktionerna, som innehåller viktig säkerhetsinformation om användningen av produkten.
Säkerhetsvarningar och instruktioner för IQOS 3
Säkerhetsvarningar och instruktioner för IQOS 3 Multi
Säkerhetsvarningar och instruktioner för IQOS 3 DUO
Läs mer om viktig information i FAQ här
Denna webbsida innehåller information om tobaksprodukter och är enbart avsedd för personer över 18 år som bor i Sverige
Är du 18 år eller äldre?
OK
Du måste vara 18 år eller äldre för att komma vidare.