För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd

Viktig information

Principer för användning av PMI:s rökfria produkter

Philip Morris International (PMI) erbjuder många olika högkvalitativa rökfria produkter som är baserade på forskningsrön och är avsedda som alternativ till att fortsätta röka. Vår vision är att våra rökfria produkter en dag kommer att ersätta cigaretterna.

1. Cigarettrökning orsakar allvarliga sjukdomar och är beroendeframkallande. Det bästa beslut en rökare kan fatta är utan tvekan att sluta använda tobak och nikotin helt.

2. Minderåriga bör inte använda någon form av tobak eller nikotin.

3. PMI:s rökfria produkter är avsedda för vuxna som annars skulle fortsätta röka eller använda andra nikotinprodukter.

4. Vi erbjuder inte PMI:s rökfria produkter till människor som aldrig har använt tobaks- eller nikotinprodukter eller som har slutat använda sådana. Våra rökfria produkter är inte några alternativ till att sluta röka, och de är inte avsedda att vara hjälpmedel för att sluta.

5. PMI:s rökfria produkter är inte riskfria. De innehåller nikotin, som är beroendeframkallande. Men att byta till en rökfri produkt är ändå bättre än att fortsätta röka.

6. Vi stöder våra vuxna användare av rökfria produkter med utbildning och vägledning för att hjälpa dem till en full omställning.

7. För att uppleva fördelarna med rökfria produkter behöver man göra en livsstilsförändring och sluta röka helt.

8. Vi ger konsumenterna heltäckande information om våra rökfria produkters säkerhet.

Läs mer om våra Principer för användning av PMIs rökfria produkter här.

Säkerhetsvarningar och instruktioner

Tobak och nikotin

• Heatsticks som används med IQOS innehåller tobak och nikotin, som är beroendefram kallande.

• Därför är det inte riskfritt att använda IQOS tillsammans med heatsticks. Det bästa sättet att minska hälsoriskerna i samband med tobak och nikotin är att sluta använda tobak och nikotin helt och hållet.

• Vissa användare av produkter som innehåller nikotin kan uppleva magont, bröstsmärta, kvävningskänsla, hosta, andningssvårigheter, yrsel, muntorrhet, torr hals, tandköttsinflammation, huvudvärk, sjukdomskänsla, nästäppa, illamående, irritation i munnen, hjärtklappning, irritation i halsen och kräkning.

• Produkter som innehåller nikotin bör inte användas av personer som har eller löper risk att få hjärtsjukdom, har diabetes eller epilepsi eller upplever krampanfall.

• Produkter som innehåller nikotin bör inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid, ammar eller tror att du kan vara gravid ska du sluta använda tobak och nikotin helt och hållet.

• Att sluta röka eller använda IQOS tillsammans med heatsticks eller andra produkter som innehåller nikotin, kan kräva att dosen av vissa läkemedel justeras (t.ex. teofyllin, klozapin och ropinirol).

• Kontakta sjukvården om du har frågor om hur lämpligt det är att du använder IQOS i samband med en specifik sjukdom.

Använd endast heatsticks

• Använd IQOS endast med heatsticks som är särskilt anpassade för IQOS. Använd aldrig IQOS med en cigarett eller liknande produkter. Det kan leda till skada.

• Modifiera aldrig heatsticks på något sätt eller tillsätt något ämne till heatsticks. Det kan leda till skada.

Innan en produkt används ska användarna läsa säkerhetsvarningarna och instruktionerna i deras helhet. Där finns viktig säkerhetsinformation om användning av produkten.

Säkerhetsvarningar och instruktioner för IQOS 3

Säkerhetsvarningar och instruktioner för IQOS 3 Multi

Säkerhetsvarningar och instruktioner för IQOS 3 DUO

Safety Warnings & Instructions for IQOS ILUMA ONE

Safety Warnings & Instructions for IQOS ILUMA

Safety Warnings & Instructions for IQOS ILUMA PRIME

Läs mer om viktig information i vår FAQ här.

Batteriförsämring

IQOS, med tillhörande hållare, innehåller ett litiumjonbatteri. Litiumjonbatteriet i produkterna är en förbrukningsvara som försämras med användning och ålder. Detta är en naturlig process som är gemensam för alla litiumjonbatterier. När batteriet åldras försämras förmågan att lagra energi hos de aktiva ämnena i batteriet. Detta leder till en kontinuerlig minskning av batteriets kapacitet och dess användningsbara energi. Dessutom försämras de aktiva ämnenas förmåga att leverera energi, vilket innebär att batteriet blir sämre på att avge tillräckligt med energi för att elektroniska produkter ska fungera. Detta kan leda till att upplevelsen upplevs kortare, antalet puffar eller upplevelser med en full laddning kan upplevas som färre, den andra användningen kan vara kortare eller utebli. Vissa funktioner kan även upphöra att fungera.

Batteriet är ett kemiskt system som fungerar bäst inom ett visst temperaturintervall vid laddning och urladdning och för att batteriets funktion ska försämras så lite så möjligt under dess livslängd. Även om din produkt fungerar, försämras batteriet snabbare vid användning nära den övre och undre gränsen för intervallet. Din produkt levereras med specialanpassad programvara som styr laddningsparametrarna så att den ska hålla så länge som möjligt. Dessa algoritmer kan bidra till att batteriet håller längre, men de kan inte helt motverka det normala åldrandet hos litiumjonbatterier. Höga och låga temperaturer skyndar på den naturliga försämringen av batteriet i din produkt. Batteriet innehåller ett kemiskt system som kan försämras med tiden även om du inte använder produkten. För att fördröja batteriets försämringsprocess rekommenderar vi att du laddar produkten i det rekommenderade temperaturområdet, inte låter den vara oladdad långa perioder och använder de laddningskablar och nätadaptrar som medföljer produkten i enlighet med bruksanvisningarna.

Läs mer om viktig information i vår "Vanliga frågor och svar".