För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd
Åldersgräns tobak
Åldersgräns tobak

Åldersgräns tobak

Åldersgränsen på tobak i Sverige är 18 år. Denna åldersgräns för tobak infördes den 1 januari år 1997 för att förhindra rökning bland barn och ungdomar och gäller för alla typer av tobaksprodukter såsom cigaretter och snus. Tobaksvarorna får inte vara tillgängliga direkt för kunderna på ett försäljningsställe och information om åldersgränserna måste synas tydligt.

18 års åldersgräns på tobak

När blev det åldersgräns på tobak? Tobakslagen trädde i kraft 1993 och reglerade då bland annat hur tobak får marknadsföras och var rökning får ske. Syftet med denna lag var att ta hänsyn till de hälsorisker som kan vara förknippade med tobaksanvändning och att bli exponerad av tobaksrök. 1997 skärptes tobakslagen och en 18 års åldersgräns på tobak infördes. Det blev då förbjudet att sälja eller överlåta tobak till barn under 18 år. Tobakslagen upphävdes år 2019 och numera är det Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter som gäller. Även denna lag innehåller en åldersgräns på 18 år vid köp av tobak. Man får inte heller sälja tobak till någon som är över 18 år när man misstänker att personen ska langa tobaken till en minderårig.

Åldersgränsen på tobak gäller vid köp av tobaksprodukter. Det finns ingen åldersgräns som reglerar åldern för den som säljer tobak och inte heller någon åldersgräns för att bruka eller inneha tobak.

Syftet med åldersgräns på tobak

En av anledningarna till att vi har åldersgräns på tobak är för att förhindra användandet av tobaksprodukter hos barn och ungdomar. FN:s Barnrättskommitté har sagt att barns användning av tobak kan minskas genom lagstiftning och åtgärder såsom förbud att sälja tobak till barn.

Åldersgräns på tobak i Europa

I Europa har de flesta länder, precis som Sverige, en åldersgräns på tobak som är 18 år. Många av länderna har höjt sina åldersgränser på senare år till följd av EU:s tobaksproduktdirektiv. Tobaksproduktsdirektivet styr bland annat hur tobak får tillverkas, marknadsföras och säljas.

Förutom åldersgräns på tobak innehåller Tobaksproduktsdirektivet bland annat följande bestämmelser:

● Varningstexter och varningsbilder måste uppta 65 % av förpackningarnas fram- och baksida.
● Förbud mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak såsom mentol.
● Spårbarhets- och märkningskrav för att motverka illegal handel med tobaksprodukter.
● Förbud mot försäljning av snus, med undantag för Sverige.