För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd
En Moss Green IQOS ILUMA hållare och fickladdare.

IQOS: Nu kör vi!

Kom igång och lär dig använda din IQOS ILUMA.


Steg-för-steg-guide.

Utforska din IQOS för en bättre upplevelse.
Se våra video-guider och lär dig hur du tar hand om din IQOS:

En IQOS ILUMA-hållare och fickladdare i en låda.

Kom igång med IQOS ILUMA.

1

Din IQOS ILUMA har två huvudkomponenter: Laddaren och Hållaren. Laddaren fungerar som en powerbank för din Hållare – och Hållaren har ett utrymme för att värma tobaksstickor.

2

Ladda innan du börjar använda enheten. Tryck på knappen på Laddaren i fyra sekunder för att slå PÅ/AV enheten. På Hållarens statuslampor ser du om du har några användningar kvar i batteriet.

3

Sätt försiktigt in en tobakssticka för att aktivera Autostart eller tryck på Hållarens knapp för att starta. En vibration och pulserande lampor visar att Hållaren värms upp. Två vibrationer och tända lampor betyder att IQOS är klar för användning.

4

Använd din IQOS ILUMA. När den ger ifrån sig två vibrationer har din IQOS två drag kvar. Ta bort tobaksstickan och lägg i en ny för nästa gång.

En laddningskabel sätts in i en IQOS ILUMA-hållare

Så laddar du IQOS ILUMA.

1

Tryck på Laddarens knapp för att kontrollera batterinivån. Om lamporna blinkar gult 3 gånger behöver du ladda Laddaren med den officiella IQOS-kabeln och strömadaptern tills alla lampor lyser.

2

När du laddar Hållaren pulserar 2 runda lampor. 2 tända lampor innebär att din Hållare är fulladdad för 2 användningar. 1 lampa = 1 användning. Om lamporna blinkar gult behöver din Hållare laddas.

3

Töm Hållaren på tobaksstickor och sätt den i Laddaren. De 2 lamporna indikerar att Hållaren laddas och fortsätter att vara på när du har 1 eller 2 användningar kvar.

En illustration som visar hur IQOS ILUMA PRIME är lyhörd för handgester.

Avancerade funktioner och smarta gester.

1

Autostart
Din IQOS ILUMA Hållare förvärms automatiskt när du sätter i en tobakssticka. Denna funktion är förinställd och kan stängas av i IQOS-appen.

2

Snabbkoll
Om du tar upp Hållaren när den inte används kommer den automatiskt att visa hur många användningar som är kvar genom att tända 1 eller 2 lampor.

3

Dubbelknacka
Genom att knacka 2 gånger på Hållaren när du använder den,
kommer enheten att vibrera för att visa hur mycket tid som återstår:
3 vibrationer: 75-50 %
2 vibrationer: 50-25 %
1 vibration: < 25 %

Bra tips för IQOS ILUMA.

En IQOS ILUMA-hållare med en TEREA-tobakssticka isatt

Sätt i TEREA tobaksstickor

Försäkra dig om att du bara använder TEREA SMARTCORE tobaksstickor med din IQOS ILUMA. De kan bara användas en gång vilket förhindrar att du stoppar in en förbrukad sticka.

Laddningsadapter

Håll batteriet laddat

Att fylla på din IQOS ILUMA Laddare dagligen är bästa sättet att vara säker på att du alltid kan använda din IQOS. Ladda alltid Laddaren med en strömadapter som är godkänd av tillverkaren.

Händer som använder en smartphone

Anpassa din enhet

Du kan enkelt aktivera/avaktivera de smarta gesterna i IQOS appen. Du kan också ställa in andra parametrar som ljusstyrka och vibrationer så att de passar dig.

Använd inte SMARTCORE-stickor med tidigare generationer av IQOS™, eftersom det kan skada din enhet. Ta inte isär eller svälj SMARTCORE-tobaksstickor. Denna produkt innehåller en vass metalldel som kan orsaka skada om den sväljs. Förvara utom räckhåll för barn.

Läs viktig information.
En Moss Green IQOS ILUMA hållare

Upptäck mer.

Lär dig mer om funktionerna i din IQOS ILUMA och förstå hur enheten fungerar och hur den ska användas.

Läs IQOS ILUMA användarguide

Behöver du hjälp?
Felsök din IQOS ILUMA

Hitta lösningen