För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd
Rökning på allmän plats
Rökning på allmän plats

Rökning på allmän plats

Rökning på allmän plats regleras av lagen om tobak och liknande produkter som trädde i kraft den 1 juli 2019. Lagen innebär bland annat att det är förbjudet att röka på allmän plats såsom uteserveringar, vid entréer och vid perronger för kollektivtrafik. Detta gäller för all typ av rökning såsom cigaretter, cigariller, e-cigaretter och IQOS.

Lag om rökning på allmän plats

Vi har länge haft en lag om rökning på allmän plats som exempelvis förbjuder rökning inne på krogar och restauranger, i kollektivtrafik såsom tunnelbana, bussar och flygplan, i butiker samt på många arbetsplatser. När lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft 2019 och ersatte Tobakslagen, utökades detta förbud om rökning på allmän plats till att gälla även följande platser:

● Uteserveringar
● Entréer
● Perronger vid kollektivtrafik
● Lokaler för hälso- och sjukvård
● Skolor och förskolor
● Lokaler i bostäder som är avsedda för gemensamt bruk

Du får röka på allmän plats om det specifikt uttrycks att det är tillåtet samt i särskilda rökrum och rökrutor.

Vad händer vid rökning på allmän plats?

Det är den som är ägare eller ansvarig för lokal eller utrymme som ska se till att förbudet om rökning på allmän plats efterföljs. Om någon röker på allmänna plats ska den som är ansvarig be rökaren att upphöra med detta eller att lämna platsen. Om den som röker inte vill lämna platsen kan detta räknas som olaga intrång och personen kan få böter.

Gäller lag om rökning på allmän plats för IQOS?

Lagen om tobak och liknande produkter gäller även e-cigaretter och IQOS. Med andra ord får du inte använda din IQOS på de platser där rökning är förbjuden.

Kontakta oss på Philip Morris om du vill veta mer om reglerna för rökning på allmän plats och var du får använda IQOS!