För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd
Vad är tobak?
Vad är tobak?

Vad är tobak?

Vad är tobak och vad innehåller tobak? Här kommer vi att berätta mer om tobakens historia, hur den framställs och vad det är. Som ett stort globalt företag arbetar vi på Philip Morris ständigt för att våra tobaksleverantörer ska ha goda arbetsförhållanden och att motverka barnarbete vilket du kan läsa mer om här.

Vad är tobak?

Tobak framställs av bladen från tobaksplantor vilka tillhör potatisfamiljen. Plantorna odlas genom att frön sås i växthus eller drivbänkar och planteras sedan ut på stora fält. När plantorna är cirka ett år skördas bladen som sedan torkas och pressas för att användas i produkter såsom cigaretter, snus och heatsticks som används tillsammans med vår IQOS.

De länderna som producerar mest tobak i världen är följande:

● Kina
● Indien
● Brasilien
● USA
● Indonesien
● Malawi
● Argentina
● Tanzania
● Zimbabwe

Tobakens historia

År 1492 bjöds Christofer Columbus på tobak av Arawak-indianer i Västindindien. Tobaken skars sönder och röktes då i majsblad. Tobak har dock odlats sen långt innan dess och med största sannolikhet rökts i pipor eftersom man hittat mer än 1000 år gamla pipor i USA.

Under 1600-talet kom plantan till Sverige och det startades flera tobaksodlingar för att Sverige skulle kunna bli självförsörjande. Odlingarna fick en lång historia i landet och tobaken användes framförallt till snustillverkning. Numera finns det inga industriella tobaksodlingar kvar i Sverige utan tobaken importeras från andra länder.

Vad innehåller tobak?

Vad innehåller tobak då? Tobak innehåller bland annat nikotin som är det ämne som gör cigaretter beroendeframkallande. Hur mycket nikotin tobak innehåller beror på vad det är för sorts tobak och hur den har framställts.

Olika tobakssorter:

● Virginiatobak – Bladen torkas genom att hängas upp i stora slutna lador som värms upp och ventileras. Detta är en ljus tobak som innehåller 2,5-3 % nikotin. Cirka två femtedelar av världens tobak är Virginiatobak.
● Burleytobak – Tobaken hängs upp i en öppen lada och får lufttorkas. Detta är en ljus tobak som innehåller 3,5-4 % nikotin. Ungefär en tiondel av världens tobak är av denna typ.
● Mörk lufttorkad tobak – Denna tobak används framförallt i till snus, cigarrer och tuggtobak och står för en femtedel av världsproduktionen.

Philip Morris jobbar för goda arbetsvillkor vid framställning av tobak

Vi vill arbeta mot en bättre värld och har som mål att allt barnarbete ska vara eliminerat i tobaksodlingskedjan till år 2025. Vi har redan inrättat ett ALP- program (Agricultural Labor Practices) som innebär att vi med ett solitt system kan identifiera risker och incidenter av barnarbete hos våra leverantörer och omedelbart vidta åtgärder. Vi strävar även efter hållbarhet och att alla våra tobaksleverantörer ska tillämpa goda arbetsvillkor. Vårt mål är att alla våra tobaksleverantörer ska kunna klara sig bra ekonomiskt och ha en säker arbetsplats med hälsosam och motiverad personal.

Globalt hållbarhetsarbete för en bättre värld

I vårt globala hållbarhetsarbete har vi tagit fram ett antal strategier och insatser för att kunna bidra till en bättre värld. Vi värnar om skogen och gör vad vi kan för att skydda denna vid tillverkningen av våra produkter. Vi strävar efter att använda hållbara och spårbara råvaror i hela vår tobakskedja. Dessutom vill vi bidra till att minska vattenförbrukning, skydda vattendrag och främja en hållbar vattenhantering där vår tobak odlas.