För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd

Att använda IQOS ILUMA - FAQs

Att starta och ladda din enhet.

Låt batteriet på din IQOS ILUMA ladda fullt genom att använda den medföljande nätadaptern och laddningskabeln. Slå på din enhet genom att trycka på knappen på sidan av Laddaren i 4 sekunder. För att kontrollera Laddarens batteristatus, ta ut Hållaren och tryck på Laddarens sidoknapp.

Ta reda på vad lamporna på IQOS ILUMA betyder och hur du kontrollerar batterinivån.

  1. Sätt i tobaksstickan så att linjen på filtret är i linje med din Hållare. Håll in knappen på Hållaren tills den vibrerar och lamporna pulserar. Uppvärmningen startar automatiskt, eller genom att du trycker på knappen i 1 sekund.
  2. Du kan börja använda din enhet när Hållaren vibrerar och lamporna lyser med ett fast sken.
  3. När det återstår 30 sekunder eller när du har 2 bloss kvar, vibrerar Hållaren och lamporna pulserar med ett vitt ljus.
  4. Kassera stickan omedelbart efter användning genom att ta ut den ur Hållaren och släng den enligt lokala regler för avfallshantering.
  5. Sätt Hållaren i Laddaren för att ladda.

Använd inte SMARTCORE-stickor med tidigare generationer av IQOS™, eftersom det kan skada din enhet. Ta inte isär eller svälj SMARTCORE-tobaksstickor. Denna produkt innehåller en vass metalldel som kan orsaka skada om den sväljs. Förvara utom räckhåll för barn Läs viktig information.

Inga problem! Funktioner och inställningar som autostart, olika anpassningar, eller att låsa och låsa upp enheten kan styras via IQOS-appen. Kom ihåg att registrera din enhet online. Du hittar ditt serienummer genom att ta bort luckan på din IQOS ILUMA, på IQOS ILUMA PRIME tar du av enhetens fodral och på IQOS ILUMA ONE sitter det på baksidan. Alternativt kan du besöka iqos.com och följa instruktionerna på skärmen.

Det finns ett par olika sätt att kontrollera hur många användningar du har kvar. Antingen på själva Hållaren eller genom att kontrollera Laddaren med Hållaren inuti. Gör så här:

Kontrollera Hållaren: Luta Hållaren mot dig eller tryck kort på knappen. Lamporna tänds och indikerar batterinivån. När 2 lampor är tända betyder det att hållaren är redo för 2 användningar och 1 lampa betyder att den är redo för 1 användning.

Kontroll av fickladdaren: Tryck kort på Laddarens sidoknapp när Hållaren är inuti Laddaren. Lampan för fickladdaren tänds. 2 lampor betyder att hållaren är klar för 2 användningar och 1 lampa betyder 1 användning.

För att återställa din enhet, placera Hållaren i Laddaren och tryck på knappen i 10 sekunder. Alla lampor släcks, blinkar två gånger och tänds igen för att bekräfta att du har genomfört en ÅTERSTÄLLNING.