För att besöka IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange födelsedatum för att bekräfta.

Bekräfta

Tyvärr!
Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Denna webbplats innehåller information om våra tobaksprodukter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

Fri och snabb leverans - Beställ inom
Fri och snabb leverans - 1-3 arbetsdagar
Nöjdhetsgaranti - om du inte är nöjd

IQOS ILUMA garanti - FAQs

Den ettåriga garantin täcker tillverkningsfel för IQOS ILUMA elektroniska enheter, samt elektroniska tillbehör för strömadapter, laddningskabel och IQOS laddstationer.

Det följande är undantaget från villkoren i din IQOS ILUMA-garanti:

 1. Oavbruten och felfri funktionalitet hos produkten.
 2. Fel och/eller skada orsakad av normalt slitage eller på grund av produktens åldrande.
 3. Kosmetiska skador (som repor, bucklor, trasig plast etc.) som inte påverkar produktens funktionalitet.
 4. Skador orsakade av felaktig användning, störning i strömförsörjningen, felaktig hantering, kontakt med vätska eller brand.
 5. Fel på grund av användning med icke-kompatibla produkter, tillverkade antingen av Philip Morris International eller tredjepartstillverkare.
 6. Skada eller fel som orsakats av försök att öppna, modifiera (inklusive modifieringar av den fasta programvaran) och reparera, antingen av en användare eller av en tjänsteleverantör som inte är ackrediterad av tillverkaren.
 7. Skada eller fel som orsakats av underlåtenhet att följa beskrivningen i tillhörande användarhandbok för IQOS™ eller i strid med licensavtalet för den fasta programvaran.
 8. Produktens batteriprestanda försämras. Batterier är förbrukningsdelar och deras prestandaförsämring och användning över tid är inte ett tillverkningsfel och är undantaget från denna garanti*.
 9. Produkt som innehåller helt eller delvis oäkta delar.
 10. Produkt för vilken serienummer har tagits bort eller ändrats.
 11. Eventuella funktionsfel orsakade av produktens fasta programvara, inklusive när din produkt inte använder den senaste versionen av den fasta programvaran, om inte dessa fel har uppstått på grund av en defekt i material eller tillverkning. Observera att i enlighet med villkoren i licensavtalet för den fasta programvaran (som finns tillgängligt på webbplatsen ovan för din relevanta marknad), tillhandahålls den fasta programvaran "i befintligt skick" utan någon garanti.
 12. Fel på grund av felaktig funktion av "autostart" och/eller "dubbeltryck"-funktioner* som inte påverkar produktens funktionalitet.