Registrera din IQOS här >
GLÖMT LÖSENORD?


Continue with login
ELLER

FAQ

Garanti för IQOS

Vilken garanti lämnas för IQOS?
IQOS Holder och Pocket Charger är utformade för att vara säkra så länge de används i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen.

Den frivilliga garantin som lämnas för din IQOS gäller i inköpslandet under 1 år från inköpsdagen.

Vad täcks av IQOS-garantin?

Defekter på grund av material- eller tillverkningsfel täcks, förutsatt att IQOS-enheten har använts i enlighet med informationen i bruksanvisningen och att en giltig garantianmälan har gjorts.
Om IQOS-enheten inte har använts i enlighet med informationen i bruksanvisningen gäller inte garantin.

För att göra en anmälan under denna garanti kontaktar du IQOS support. Se till att du kan styrka ditt inköp innan du kontaktar oss.

Om du inte kan styrka inköpet förbehåller sig företaget rätten att frivilligt tillämpa garantin från och med tillverkningsdatumet för IQOS-komponenterna i fråga, baserat på företagets egna uppgifter.
Denna webbsida innehåller information om tobaksprodukter och är enbart avsedd för personer över 18 år som bor i Sverige
Är du 18 år eller äldre?
OK
Du måste vara 18 år eller äldre för att komma vidare.