Registrera & få din välkomstgåva här >

Garantivillkor - FAQs

Den frivilliga garantin som lämnas för din IQOS gäller i inköpslandet under 1 år från inköpsdagen.
Customer Care kan reparera eller byta ut defekta delar på grund av material- eller tillverkningsfel, förutsatt att IQOS-enheten har använts i enlighet med informationen i bruksanvisningen och att en giltig garantianmälan har gjorts.

Vill du veta mer om din garanti kan du hitta fullständiga vilkor här Garanti och byten | IQOS Sverige.
 • IQOS-garantin gäller för alla kunder i 1 år från inköp och innebär att du kan få din IQOS utbytt eller repererad vid material- eller tillverkningsfel.
 • Olycksfallsskydd gäller vid självförvållande skador eller olyckor och ingår i IQOS Förmånspaket i 1 år endast för kunder som registrerat sin IQOS.
  • Svenska

  För att kunna handla på IQOS.com behöver du vara 18 år eller äldre. Ange ditt födelsedatum för att bekräfta din ålder.

  Bekräfta

  Tyvärr!
  Denna webbplats är endast avsedd för vuxna tobaksanvändare över 18 år.

  Denna webbplats innehåller information om våra rökfria produkter. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra nikotin- och tobaksprodukter är inte hjälpmedel för att sluta röka, utan enbart till vuxna tobaksanvändare som söker ett alternativ till rökning. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de vid användning levererar tobak som skadar hälsan och är beroendeframkallande. Endast för vuxna tobaksanvändare över 18 år. Besök och läs sidan Viktig information på denna webbplats för ytterligare information